SMARTBIOCONTROL - Portefeuille de projets - Plateforme transfrontalière de recherche et de formation pour la promotion du biocontrôle des agents phytopathogènes

Project BIOSENS

De nieuwe vereisten inzake milieu en volksgezondheid verplichten de landbouw de praktijken inzake het gebruik van chemische pesticiden aan te passen. De SMARTBIOCONTROL-portefeuille biedt een alternatief voor de ontwikkeling van nieuwe fytosanitaire “bioproducten” op basis van levende organismen. Maar de efficiëntie van deze biopesticiden varieert afhankelijk van talrijke omgevingsfactoren. Het is dus essentieel dat deze in real time kunnen worden gekarakteriseerd.

In de portefeuille verzamelt het BIOSENS-project de grensoverschrijdende expertise van verschillende partners om een nieuwe generatie biochips te ontwikkelen voor de controle van deze biologische bestrijdingsmiddelen, micro-organismen en/of biocidemoleculen. Hun ontwerp berust op de combinatie van nieuwe moleculaire karakteriseringsmethoden, op basis van een herkenning van het DNA of eiwitmarkers, met het fenomeen van plasmonische oppervlakteresonantie. De voordelen van deze techniek liggen in de snelheid van de analyse, haar zeer hoge gevoeligheid en de flexibiliteit van het systeem die specifiek aan een doel kan worden aangepast. Deze eigenschappen zullen de implementatie van een bewaking in real time en in situ van de biopesticiden mogelijk maken. De biochips zullen dus nuttig zijn voor de ontwikkeling van producten, maar ook voor de landbouwers, bij hun gebruik op het veld. Bovendien zullen ze ook worden ontwikkeld voor de vroegtijdige detectie van pathogenen waarvoor de efficiëntie van een biologische behandeling een snel antwoord vereist, vóór het optreden van de eerste tekenen.

De verwezenlijking van complete prototypes vereist een multidisciplinaire aanpak en een goede alchemie tussen microbiologen, fysici en specialisten in de microtechnologie. BIOSENS berust op een grensoverschrijdend consortium dat elk van de elementen van de biochips kan ontwikkelen.

  • Materia Nova
  • Multitel
  • De Universiteit van Rijsel 1
  • Het CNRS
  • Het CHR van Rijsel
  • Het CARAH
  • De ULg

Partners die dicht bij de agronomische wereld staan (FREDON, PCG, – centrum voor toegepast onderzoek op groenten in Oost-Vlaanderen, het laboratorium voor fytopathologieën in Gent en Gembloux Agro-BioTech) zijn ook betrokken bij het project om een perfecte aanpassing van de systemen aan de behoeften en de praktijken van de landbouw te verzekeren. Met het CARAH vergemakkelijken ze meer in het bijzonder de verspreiding van de resultaten en de opleidingsactiviteiten naar de agronomische wereld.