SMARTBIOCONTROL - Portefeuille de projets - Plateforme transfrontalière de recherche et de formation pour la promotion du biocontrôle des agents phytopathogènes

Algemene presentatie

Voor dit projectporfolio hebben 26 partners uit universitaire labos, onderzoekcentra of landbouwerssyndikaten beslist hun bekwaamheden in dienst te stellen voor het ontdekken van nieuwe biomoleculen welke grotendeels deel uit maken van de familie van de lipopeptiden, met de mogelijkheid doeltreffend tegen talrijke recidiverende culturen te strijden, en dit in respect met de natuur. De portofolio bestaat uit 5 deelprojecten waarvan de belangrijkste doeleinden de volgende zijn :

– Bioscreen : een rendabel platform ontwikkelen met nieuwe biocontrole producten

– Bioprod : de productieprocédés optimaliseren, de formulering ontwikkelen en de bioafbreekbaarheid van de actieve bestanddelen bestuderen.

– Bioprotect : de verschillende beschikbare producten testen of ontwikkelen op een groot aantal pathoystemen in serre of op het veld de perceptie van biopesticiden bestuderen.

– Biosens : nieuwe sensoren ontwikkelen om de verwekkers van biocontrole op te sporen en de verwekkers van pathogenen op het veld.

– Biocomgest : de coordonatie en de communicatie binnen de portfolio verzekeren

Grensoverschrijdende meerwaarde

In elk van de opeenvolgende projecten zal tenminste een vertegenwoordiger van elke regio aanwezig zijn, wat een cruciale factor is om competenties te integreren, en rekening te houden met de gevoeligheden en specificiteiten van iedere regio (Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België)  zodat het project uiteindelijk ten goede komt aan de hele grensoverschrijdende zone. Dit laat ook toe om het landbouwkundig potentieel van de producten voor biologische bestrijding te testen in iedere geografische zone en op voedingsgewassen die de hele regio aanbelangen.