SMARTBIOCONTROL - Portefeuille de projets - Plateforme transfrontalière de recherche et de formation pour la promotion du biocontrôle des agents phytopathogènes

Vorming

Er wordt momenteel gewerkt aan een opleiding voor landbouwtechnici en -adviseurs op het gebied van biocontrole. Dit programma zal in het laatste kwartaal van 2020 worden aangeboden.

U kan hier een eerste versie van het preliminaire programma vinden:

Opleidingsprogramma

formation_nl

 

 

 

Een set van dia’s wordt ter beschikking gesteld aan alle partners, zodat zij deze kunnen introduceren in verschillende presentaties voor studenten. De partners kunnen daar ondersteuning vinden voor de presentatie van het Smartbiocontrol-portfolio, de verschillende deelprojecten en de resultaten die tijdens het programma zijn behaald. Deze reeks dia’s werd in eerste instantie ontwikkeld in het kader van het BIOSCREEN-project, dat een werkmodule “Opleiding” heeft waaraan alle universitaire partners deelnemen. Het wordt regelmatig aangevuld met de resultaten die in de andere deelprojecten worden behaald.