SMARTBIOCONTROL - Portefeuille de projets - Plateforme transfrontalière de recherche et de formation pour la promotion du biocontrôle des agents phytopathogènes

Project BIOPROD

Nieuwe strategieën van de productie en het formuleren van een lage toxiciteit biopesticiden

In het kader van het gebruik van milieuvriendelijkere pesticiden, zijn lipopeptiden veelbelovende moleculen. De belangrijkste doelstellingen van het project BIOPROD zijn het wegnemen van de belemmeringen die verband houden met de industriële productie van deze nieuwe biopesticiden en van producerende micro-organismen. Multidisciplinair en gezamenlijk werk zal worden uitgevoerd aan beide zijden van de grens door gespecialiseerde exploitanten in hun respectievelijk vakgebied.

Aldus zullen de akties in dit project de volgende zijn:

  • het optimaliseren van de  productieomstandigheden en de zuivering van moleculen, door het ontwikkelen, onder andere, van innovatieve procédés die het implementeren van screeningsmethoden bevatten
  • de dimensionering van de faciliteiten en de opschaling naar een toekomstige industriële productie van lipopeptiden bereiken

Deze twee technische benaderingen dragen bij aan het bepalen van een kostprijs voor elke molecule. Deze kostprijsanalyse zal één van de basisfundamenten zijn van de hieronder vermelde marktanalyse :

  • gedetailleerde studies van de biologische afbreekbaarheid en toxiciteit van de moleculen op verschillende modellen om de positieve impact van deze nieuwe biopesticiden tegenover chemische moleculen die momenteel  gebruikt worden aan te tonen
  • het realiseren van een groot aantal proeven op de formulering om de moleculen verkoopbaar en meer stabiel, actiever en gemakkelijker bruikbaar te maken.

Deze verschillende acties zullen worden aangevuld met een grensoverschrijdende markt voor onderzoek naar de praktijken en de verwachtingen van de verdelers van fytosanitaire produkten en landbouwers te bepalen. De resultaten zullen worden vergeleken om een aangepaste communicatie aan deze gebieden te voeren om deze nieuwe fytosanitaire moleculen te promoten. Het eindresultaat van het project zijnde deze moleculen in de nabije toekomst op de markt te brengen om een betere bescherming van het milieu te bekomen door het gebruik van nieuwe, meer respecteuse biopesticiden  voor de natuur alsook voor de mensen.