SMARTBIOCONTROL - Portefeuille de projets - Plateforme transfrontalière de recherche et de formation pour la promotion du biocontrôle des agents phytopathogènes

Onderwijsmiddelen

Biocontrole, de kern van het Smartbiocontrol-portfolio, is een geheel van methodes van gewasbescherming die gebaseerd zijn op het gebruik van natuurlijke mechanismen.

Biocontrole is gebaseerd op 4 pijlers :
    – Macro-organismen
    – Chemische mediatoren
    – Micro-organismen
    – Natuurlijke stoffen: van plantaardige, dierlijke, minerale of microbiële oorsprong.

De activiteit van micro-organismen die actief zijn in de biocontrole wordt over het algemeen in verband gebracht met hun vermogen om secundaire metabolieten, zoals lipopeptiden, te produceren. Lipopeptiden kunnen dan worden ingedeeld in de categorie «natuurlijke stoffen”, terwijl de producerende stammen tot de categorie “micro-organismen” behoren.

Hier wordt de informatie over biocontrole weergegeven in de vorm van een boom waarop elk label kan worden aangeklikt, zodat toegang kan worden verkregen tot specifieke onderwijsmiddelen: PDF, video, artikel, enz….
Een tak van de boom is meer specifiek gewijd aan de resultaten die zijn verkregen in het Smartbiocontrol-project.

Macro-organismen Chemische bemiddelaars Biocontrole Micro-Organismen Productieprocessen Activiteiten tegen ziekteverwekkers NRPS synthese Lipopeptides Natuurlijke stoffen Mineral oosprong Microbiele oorsprong Dierlijke oorsprong Plantaardige oorsprong Projectresultaten van SMARTBIOCONTROL

Samenvattende tabel van de onderwijsmiddelen