SMARTBIOCONTROL - Portefeuille de projets - Plateforme transfrontalière de recherche et de formation pour la promotion du biocontrôle des agents phytopathogènes

Project BIOCOMGEST

Het portfolioproject SMARTBIOCONTROL brengt een brede expertisegroep uit het grensgebied samen om efficiënte, nieuwe biologische produkten te ontwikkelen in de strijd tegen gewasziekten.

Het is gebaseerd op één proefproject en vier uitéénlopende deelprojecten die onderling toch sterk verbonden zijn, om nieuwe bio-ingrediënten (moleculen of micro-organismen, BIOSCREEN) te selecteren, de produktie op industriële schaal te ontwikkelen (BIOPROD), hun doeltreffendheid in landbouwtermen te beoordelen (BIOPROTECT) en de opvolging op de velden te verzekeren (BIOSENS).

SMARTBIOCONTROL is gebaseerd op een innovatieve aanpak om de Belgische en Franse landbouwers in het gebied die gebruik maken van dergelijke produkten beter uit te rusten en om te voldoen aan de eisen van een geïntegreerd ziektebeheer die het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen minimaliseert. De portfolio staat dan ook duidelijk in het teken van de versterking van onderzoek/ontwikkeling en innovatie in de grensgebieden en het aanleren van juiste toepassingen op het veld aan de landbouwers. Het verenigt de bekwaamheid van 26 partners (teams) uit bijna twintig verschillende structurele entiteiten (onderzoekscentra, universiteiten, VZW’s, bedrijven, regionale verenigingen, landbouwverenigingen), gelijkmatig verdeeld over beide zijden van de grens. Het beheer van een dergelijk consortium vereist dat het proefprojekt zorgt voor een optimale coördinatie van het wetenschappelijke werk, de communicatie en de waardering ervan. Deze coördinatie is gebouwd rond een directiecomitee, een portfolioraad, een operationeel comitee en een specifiek waarderingscomitee.

De communicatie welke verzekerd wordt door SMARTBIOCONTROL is intensief. Een website (http://www.smartbiocontrol.eu/) werd opgestart met als doel een uitwisselingsplatform tussen partners van verschillende projekten (INTRANET) en de verschillende doelgroepen (landbouwers, industriële partners, docenten/onderzoekers, studenten, groot publiek) uit te bouwen . Twee persconferenties zijn gepland aan het begin en het einde van het programma, alsook een symposium om de gedetailleerde resultaten van het project voor te stellen. Het consortium zal ook deelnemen aan de organisatie van het congres van de Europese Federatie van Fytopathologie. De verspreiding van de resultaten van het onderzoek zal worden verzekerd door middel van deelname aan internationale conferenties en de publikatie van artikelen in vooraanstaande wetenschappelijke en populaire tijdschriften.