SMARTBIOCONTROL - Portefeuille de projets - Plateforme transfrontalière de recherche et de formation pour la promotion du biocontrôle des agents phytopathogènes

Project BIOSCREEN

Nieuwe bio-based en multifunctionele moleculen voor de bestrijding van plantenpathogenen van gewassen grensoverschrijdende regio

Het gebruik van conventionele synthetische pesticiden in de landbouw verslechtert de kwaliteit van de lucht en het water en heeft welbekende gevolgen voor de biodiversiteit en de gezondheid van de mens. Bovendien vormt het gebrek aan beschikbare biologisch gebaseerde producten vaak een hindernis bij de invoering van agro-ecologie of de overgang van conventionele landbouw naar duurzame landbouw.

Om aan de groeiende vraag naar de ontwikkeling van een duurzame landbouw met respect voor het milieu in de grensstreek te voldoen, bestaat het doel van het BioScreen-project erin nieuwe moleculen van biologische en multifunctionele oorsprong te vinden en te identificeren voor de biologische bestrijding van plantenpathogenen van gewassen in het grensgebied. Dit project is gebaseerd op een grensoverschrijdend consortium dat bekend staat om zijn doeltreffendheid en complementariteit (ontwikkeld in het kader van het PHYTOBIO-project, verkozen tot strategisch project INTERREG IV in 2013), versterkt door de nieuwe industriële en academische partners met complementaire expertise.

Zo zal een platform voor high-throughput screening (HTS) worden geïmplementeerd om nieuwe moleculen met antifungale werking en/of inductoren van resistentie tegen plantenpathogenen te identificeren. De geselecteerde moleculen worden getest op verschillende pathologische systemen beheerst binnen het consortium. De grensoverschrijdende complementaire expertise zal een snelle vooruitgang mogelijk maken bij de evaluatie van de doeltreffendheid van de moleculen en hun potentieel gebruik in de doordachte bestrijdingsprogramma’s. Het onderzoek naar het werkingsmechanisme van deze moleculen en hun impact op non-target organismen, moet het mogelijk maken om de structurele kenmerken die verantwoordelijk zijn voor hun biologische activiteit te identificeren en daarmee hun toepassingsgebied te optimaliseren.

Het BioScreen-project zal ook bijdragen tot de ontwikkeling van de opleiding en communicatie, door het organiseren van congressen, opleidingen, seminaries en zomercursussen. Dit project heeft tot doel een gemeenschappelijk opleidingsplatform op te richten waardoor studenten (LMD), en grensoverschrijdende instellingen die dit wensen, hun opleiding op het gebied van biologische bestrijding kunnen specialiseren. De communicatie zal worden gebaseerd op wetenschappelijke en vulgariserende publicaties/berichten gericht op wetenschappers, deskundigen, producenten en leveranciers.