SMARTBIOCONTROL - Portefeuille de projets - Plateforme transfrontalière de recherche et de formation pour la promotion du biocontrôle des agents phytopathogènes

portfolioproject
Europees Platform voor onderzoek en ontwikkeling van instrumenten voor de biologische controle van fytopathogenen SMARTBIOCONTROL 2015-2020

 

Met de steun van


Voor deze projektporfolio hebben 26 partners uit universitaire labos, onderzoekcentra of landbouwerssyndikaten beslist hun bekwaamheden in dienst te stellen voor het ontdekken van nieuwe biomoleculen welke grotendeels deel uit maken van de familie van de lipopeptiden, met de mogelijkheid doeltreffend tegen talrijke recidiverende culturen te strijden, en dit in respekt met de natuur. De portofolio bestaat uit 5 deelprojekten waarvan de belangrijkste doeleinden de volgende zijn :

  • Bioscreen : een rendabel platform ontwikkelen met nieuwe biocontrole produkten
  • Bioprod : de produktieprocédés optimaliseren, de formulering ontwikkelen en de bioafbreekbaarheid van de aktieve bestanddelen bestuderen.
  • Bioprotect : de verschillende beschikbare produkten testen of in ontwikkeling op een groot aantal pathoystemen in serre of op het veld de perceptie van biopesticiden bestuderen.
  • Biosens : nieuwe sensoren ontwikkelen om de verwekkers van biocontrole op te sporen en de verwekkers van pathogenen op het veld.
  • Biocomgest : de coordonatie en de communicatie binnen de portfolio verzekeren
In elk van de opeenvolgende projecten zal tenminste een vertegenwoordiger van elke regio aanwezig zijn, wat een cruciale factor is om competenties te integreren, en rekening te houden met de gevoeligheden en specificiteiten van iedere regio zodat het project uiteindelijk ten goede komt aan de hele grensoverschrijdende zone. Dit laat ook toe om het landbouwkundig potentieel van de producten voor biologische bestrijding te testen in iedere geografische zone en op voedingsgewassen die de hele regio aanbelangen.